ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ

Συνθήκες ειρήνης με άλλες συμμαχίες

Συμμαχία
ASF Academy - [ASF2] (Προσφέρθηκε)
ΕΛΛΑΣ - [HELL] (Προσφέρθηκε)
ΙΚΑΡΟΣ - [ika] (Προσφέρθηκε)
ΚΡΗΤΗ-CSN - [ΚΡΗΤΗ] (Προσφέρθηκε)
ΙΧΩΡ - [ЭIЄ] (Προσφέρθηκε)

Διπλωματικές διασυνδέσεις με άλλες συμμαχίες

Συμμαχία Εμπορική Συνθήκη Στρ. Συνθήκη Πολιτισμική Συνθήκη Σύνολο
Atlantida SF - [ASF] 0 0 0 0
CONQUERORS 1 - [CON1] 0 0 9 9
ΕΛΛΑΣ - [HELL] 0 0 0 0
HELLENIC SF - [HSF] 0 0 0 0
ΙΚΑΡΟΣ - [ika] 0 0 0 0
UΝΙON ΤΗΕΤΑ - [UΝΙΟN] 0 0 0 0
ΔΩΡΙΕΙΣ - [ΔΡΣ] 0 0 1 1
0 - 7 (7)