ΜΕΛΗ


                             ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΝ
                     
    ΟΝΟΜΑ                                    ΒΑΘΜΙΔΑ                                   
............................................................................................................................................
jodafnis                                          Αρχηγός     

aldafnis                                          Στρατηγός        

niklo                                               Διπλωμάτης                                           

MundoSpain                                 Υπουργός Εσωτερικών

akisfer                                           Στρατιώτης   (Γ)

θυρα 13                                        Στρατιώτης  (Δ)